Aanmelden


I

Bij ZVL-1886 leren kinderen op een veilige en plezierige manier zwemmen.
 
Wij werken volgens de methode Superspetters.
 
SuperSpetters is de zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) waarbij kinderen op een leuke manier goed leren zwemmen en er veel aandacht is voor persoonlijk contact. Kinderen vanaf 5 jaar krijgen in kleine groepjes zwemles van gediplomeerde lesgevers welke in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Na de periode waarin kinderen gewend raken aan het water, worden eerst de crawlslagen aangeleerd en vervolgens de enkelvoudige rugslag en de schoolslag.

Ouders worden op wekelijkse basis op de hoogte gehouden van het leertraject door middel van ons online Zwemscore systeem. Bij SuperSpetters wordt er gewerkt met één diploma, het KNZB zwemdiploma. Na het behalen van dit diploma zijn kinderen zwemveilig.


Voor alle informatie over Superspetters kijkt u op: www.superspetters.nl 

Voor alle informatie over het zwemscore systeem kijkt u op : www.zwemscore.nl  


LESTIJDEN

Dinsdag 
16:30-17:10  
17:20-18:00

Donderdag 
17:00-17:40
17:40-18:20 
18:20-19:00

Zaterdag
08:00-08:40
08:40-09:20
09:30-10:10
10:10-10:50 

 

LESDUUR
De lesduur is 40 minuten.

 
PLAATS 
Zwembad De Zijl, Paramaribostraat 66, Leiden

 
NB:  
Na aanmelding ontvangt u een inlogcode. Mocht u deze niet ontvangen; mail dan svp naar superspetters@zvl-1886.nl. Het is belangrijk dat de gegevens die bij ons bekend zijn goed en up to date zijn. Dit voorkomt dat u belangrijke informatie mist, zoals data voor het diploma-zwemmen en uitval van zwemlessen. U kunt dit zelf controleren onder het kopje "Eigen gegevens”.  
After registration you will receive a code.If you do not receive it; mail to 
superspetters@zvl-1886.nl. It is important that the data that are known to us are correct and up-to-date.


This prevents you from missing important information e.g. about the graduation or cancellation 
of swimming lessons.You can check this under "Personal data"

 
Met vriendelijke groet, with kind regards,
Elly Kleijwegt      Coördinator elementair, ZVL-1886, Leiden.

U kunt hieronder aangeven wanneer u wilt beginnen.
 
Below you can choose your desired startdate.


Nederlands
Internet Zwemscore Module
English
Internet Swimming Score Module